El Pla Forestal de les Illes, un marc d'acció estratègic

L’estratègia forestal de les Illes Balears ve determinada pel Pla Forestal, un document programat, consensuat i verificable, basat en la multifuncionalitat de les àrees forestals, la responsabilitat ambiental, la conservació de la biodiversitat dels boscos, el desenvolupament rural de les comarques agroforestals, la participació compromesa dels agents socials públics i privats, la coordinació institucional i la col·laboració intersectorial.

El Pla Forestal de les Illes Balears, recull les previsions establertes en l’Estratègia Forestal Europea (adoptada per la Comissió Europea el 20 de setembre de 2013) i en el futur Reglament de Desenvolupament Rural que establirà i finançarà mesures de millora per a les explotacions agroforestals durant els propers anys.

La planificació sostenible dels espais forestals de les illes, el desenvolupament de l’economia forestal local i afrontar el repte de la transició energètica són els principals pilars estratègics del Pla Forestal de les Illes Balears

El Pla Forestal persegueix els següents objectius generals:

 • Harmonitzar i equilibrar les múltiples funcions, serveis i beneficis dels sistemes forestals per a la satisfacció de les diferents demandes ambientals, econòmiques i socials, d’acord amb el principi universal de sostenibilitat.
 • Proporcionar el marc territorial, sectorial i estructural necessari per aconseguir una activitat forestal competitiva i facilitar processos viables dins dels nous models d’economia verda que permetin harmonitzar el valor mediambiental i socioeconòmic dels boscos.
 • Crear l’escenari normatiu, administratiu, econòmic i fiscal propici per a generar oportunitats d’activitat econòmica i ocupació a la muntanya i el sector forestal balear que permetin emprendre iniciatives empresarials i contribuir a pal·liar l’actual crisi econòmica, social i ambiental.
 • Procurar un desenvolupament socioeconòmic intel·ligent i estable de manera que permeti contribuir tant al desenvolupament rural sostenible com a la conservació i protecció de l’entorn i la millora de la qualitat de vida.
 • Incorporar la programació de la política forestal balear al nou període de finançament FEADER de la Unió Europea, establint iniciatives i mesures de foment per a la millora de la productivitat i rendibilitat dels recursos forestals, la dinamització socioeconòmica de la muntanya i el sector forestal balear en el marc de l’aplicació de el nou Pla de Desenvolupament Rural (PDR) a les Illes Balears per al període 2014-2020.

Per això, de conformitat amb el diagnòstic realitzat i les perspectives ambientals i socials analitzades, el Pla Forestal proposa cinc objectius estratègics:

“La conservació del patrimoni forestal com a pilar de la biodiversitat, la protecció front als riscos ambientals, millora de la productivitat forestal, el foment de la cultura forestal i el desenvolupament del marc normatiu, són els objectius concrets que persegueix el Pla Forestal”

 • Contribució dels ecosistemes forestals al manteniment de la qualitat ambiental i la protecció de l’entorn, a la conservació i millora del patrimoni natural, la biodiversitat i el paisatge forestal balear, així com a la fixació de carboni i l’adaptació dels boscos al canvi climàtic.
 • Establiment de sistemes de seguretat ambiental que garanteixin la protecció contra riscos ambientals, antròpics o naturals de manera que evitin processos erosius o de desertificació, procurant la prevenció i seguretat adequades davant torrentades, inundacions, incendis, plagues i malalties forestals.
 • Millora de la competitivitat, rendibilitat i productivitat dels recursos forestals amb la implantació d’un model d’economia verda i la reactivació socioeconòmica del sector forestal balear, mitjançant l’aprofitament i ús sostenible dels recursos forestals, per a la seva adequada producció i comercialització, incentivant l’emprenedoria empresarial i el desenvolupament de la tecnologia i innovació forestal.
 • Foment del coneixement i la rellevància social del sector forestal mitjançant l’establiment d’una renovada cultura forestal que fomenti l’associacionisme i la connectivitat del sector, a través de la sensibilització i la difusió social, de manera que es procuri una informació periòdica del panorama forestal balear accessible als ciutadans, així com una adequada estratègia de divulgació i comunicació, d’educació i extensió forestal pròxima al medi rural.
 • Desenvolupament de les normes, instruments i procediments per a la governança de la política forestal balear que estableixin l’adequat marc normatiu, administratiu i pressupostari , per a l’ordenació, regulació, administració i gestió sostenible dels espais i recursos forestals de les illes Balears.

D’aquests cinc objectius estratègics, deriven els corresponents EIXOS d’INTERVENCIÓ que vertebren el Pla Forestal:

 • Eix I. Qualitat Ambiental.
 • Eix II.- Seguretat Ambiental.
 • Eix III Productivitat, rendibilitat i competitivitat dels recursos forestals.
 • Eix IV Informació, comunicació, societat i cultura forestal.
 • Eix V. Governança Forestal.

S’enquadren en aquests Eixos prioritaris els 18 Reptes als quals el Pla Forestal tracta de donar eficaç resposta al llarg del seu període de vigència, mitjançant la posada en execució de 105 mesures específiques i iniciatives concretes que es defineixen al detall en les seves corresponents Fitxes d’Actuació.

El Pla Forestal estableix una previsió pressupostària, partint del finançament públic que actualment s’aplica a actuacions en matèria forestal i que principalment s’enquadren tant en les partides destinades a competències ambientals, com a les aplicades a la millora de el desenvolupament rural.

105 mesures concretes distribuïdes entre 18 reptes i 5 eixos d’intervenció per a la conservació dels boscos de les Illes i per al gaudi de la societat

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...