Els sistemes forestals de les Illes Balears

Ocupant quasi la meitat de la superfície insular, les Balears tenen vocació forestal. Actualment, els espais forestals ocupen unes 220.786,34 ha de superfície, el que suposa un 44,3 % de la superfície total insular. Menorca, Eivissa i Formentera superen la meitat del seu territori d’ús forestal (53% aproximadament), mentre que l’illa de Mallorca és on es concentra la major part de la superfície forestal de les illes (el 68% del territori forestal, unes 150.000 ha).

Figura: Distribució dels usos forestals segons el IV IFN (MAGRAMA, 2012)

Evolució de la superfície forestal

Durant els darrers 50 anys els espais forestals de les illes s’han incrementat en més d’un 26% entre el 1960 i el 2010, passant dels 176.590 ha registrades en el primer Inventari Forestal Nacional publicat el 1970 a les més de 220.786 ha comptabilitzades en el darrer IFN (2012), de les quals la major part, uns 185.712,44 ha (el 84,11%), són boscos.

Més del 40% de la superfície de les illes Balears té vocació forestal, on els boscos són la formació més significativa

Figura: Increment de la superfície forestals arbrada (1960-2010)

No només s’ha incrementat la superfície, sinó també s’ha incrementat el número d’arbres, on els pins són l’espècie més nombrosa. Al conjunt de les Illes Balears tenim més de 67 milions d’arbres forestals, on 34 milions estan a l’illa de Mallorca. Això demostra la consolidació i l’evolució cap a la maduresa del bosc illenc.

67 milions d’arbres forestals cobreixen els boscos de les illes, on el pi blanc n’és el més abundant

Figura: Evolució de la quantitat d’arbres forestals IFN (1960-2010)

Aquest creixement que s’observa és espectacular si ho comparem amb altres fonts bibliogràfiques històriques. Malgrat les dades no són directament comparables, serveixen per a analitzar la tendència expansiva dels espais forestals. Per exemple, a l’illa de Mallorca el creixement és espectacular, on s’ha passat d’uns 3 milions d’arbres comptabilitzats per l’Arxiduc Lluis Salvador d’Àustria a finals del segle XIX a uns 46 milions actuals, dels quals 16,2 milions són pins.

Figura: Increment de la quantitat d’arbres forestals

Per extensió Mallorca concentra la major superfície de boscos, encara que Menorca i Eivissa tenen més percentatge de superfície de boscos

Classificació dels espais forestals

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els espais forestals ocupen el 44,3% de la superfície de les illes (220.786,34 ha), de les quals 185.712 ha són formacions arbrades (el 84 % són boscos) i la resta (unes 35.000 ha) són formacions desarbrades. El bosc es concentra majoritàriament a l’illa de Mallorca, amb més de 150.000 ha, encara que percentualment Menorca i Eivissa superen el 90% de la superfície forestal de boscos.

Taula: Superfície que ocupen els diferents usos forestals per illes segons el IV IFN (2012)

El patrimoni forestal insular, ecosistemes preuats a preservar

La normativa forestal vigent constitueix una veritable garantia de protecció del patrimoni forestal, proporcionant un marc legal per a la gestió sostenible dels boscos, fent compatible les funcions dels boscos: producció de fusta, preservació de la biodiversitat, recepció del públic i prevenció de riscos naturals. 

El principi de la gestió forestal sostenible és la persistència de la massa forestal, garantint la renovació i la transmissió dels recursos fusters a les generacions futures. L’objectiu de la gestió forestal als boscos públics és garantir les quatre funcions:

1. Gaudi social i ús públic

Els boscos públics de les illes Balears com a generadors de molts dels serveis essencials, reben milers de visitants cada any a la recerca de contacte amb la natura, benestar i oci. La gestió d’aquests espais forestals públics, ha de permetre donar la benvinguda al públic, tot garantint la preservació del bosc.

2. Preservar el medi ambient i combatre el canvi climàtic

La riquesa biològica de les illes està concentrada als espais forestals de les Balears. Gran quantitat d’espècies de flora i de fauna, en especial els endemismes i espècies singulars donen molta rellevància a aquests ecosistemes. Els boscos públics són uns bona representació dels diferents ecosistemes insulars i d’una importància cabdal per la quantitat de tresors biològics que alberguen.

Així mateix, els espais forestals són essencials per a la regulació del cicle del carboni, contribuint de manera significativa a la lluita contra l’escalfament global. S’estima que els boscos de les Balears capturen un milió de tones de CO2 cada any que queden retingudes en forma de biomassa. L’aprofitament energètic en forma de llenya o estella forestal i l’ús de la fusta local per a la construcció o el moble, esdevenen maneres eficients de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i a la conservació del bosc.

3. Desenvolupar una economia local i circular

En el context de canvi global que estem patint associat als combustibles fòssis, esdevé urgent una transició cap a una economia local i verda, més respectuosa amb amb el medi ambient i els seus recursos. La fusta i la bioeconomia esdevenen claus en aquesta transició.

Actualment la industria de la fusta a les illes Balears és molt modesta. Tan sols queden algunes serradores a cada illa que aprofiten de manera molt puntual els recursos del bosc.

Però els boscos de les illes no només són generadors de fusta i llenya, sinó també d’altres productes tan importants com els bolets, espàrrecs, plantes medicinals, fruits silvestres, fibres vegetals, resines, olis, etc i la creixent demanda de la biomassa forestal com a energia verda i local alternativa als combustibles fòssils. 

Tots aquests productes contribueixen al desenvolupament de l’economia local de les illes, a l’ús de les energies renovables i diversificació de la demanda energètica. Per això, esdevé essencial recolzar la bioeconomia, la industria de la fusta i el sector forestal local, com a sector estratègic per a la diversificació econòmica, la fixació de treballadors en el sector primari i gaudir així d’un paisatge rural viu i de qualitat.    

4. Preveure els riscos naturals

El bosc contribueix a la protecció contra els riscos naturals, a través del seu paper estabilitzador del sòl evitant l’erosió, laminació de grans avingudes torrencials d’aigua protegint a les poblacions d’inundacions, limiten el risc d’esllavissades, etc.

En aquest context de crisi climàtica, els boscos tenen un paper clau en la mitigació del canvi climàtic i en la regulació del cicles del carboni i de l’aigua.

La Gestió Forestal permet millorar els valors econòmics, socials i ambientals dels boscos, per gaudir-ne les generacions presents i futures

FAO

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...